مراحل پرداخت اینترنتی هزینه کتاب

مراحل پرداخت اینترنتی هزینه کتاب

وارد سایت زیر شوید:

ili.ir

و گزینه سامانه جامع را انتخاب کنید.

 شناسه کاربری و رمز عبور، هر دو، با شماره زبان‌آموزی شما خواهد بود.

( درصورت بروز خطا با کد ملی امتحان کنید)

 گزینه خرید الکترونیک کتاب و محصولات را انتخاب نمایید.

کتاب‌های مورد نظر را انتخاب کنید.

 گزینه پرداخت را کلیک کنید و پرداخت را انجام دهید.

( رمز پویا برای کارت بانکی شما حتما باید فعال باشد)

پس از پرداخت رسید خرید را که شامل شماره پیگیری و مرجع و .. است را نزد خود نگه دارید.

مرحله بسیار مهم:

 لطفا پس از واریز هزینه کتاب، مجددا وارد گزینه خرید کتاب و محصولات شده و با انتخاب کتابهای مورد نظر خرید خود را تایید نهایی کنید.

در غیر این صورت پرداخت شما به صورت کامل انجام نشده و دریافت کتاب شما با مشکل مواجه خواهد شد.