آزمون پایان ترم بهار 1403

آزمون پایان‌ترم بهار ۱۴۰۳ این مجموعۀ آموزشی از روز سه شنبه ۲۹ خردادماه تا یکشنبه ۳ تیرماه طبق جدول زمان‌بندی که در ادامه آمده است برگزار خواهد شد.
شروع آزمون از ساعت ۹:۰۰ صبح و پایان آن تا ساعت ۲۳:۰۰ همان روز است و زبان‌آموزان باید حداکثر تا ساعت ۲۱ روز آزمون اقدام به شروع آزمون نمایند.
هر زبان‌آموز ۲ بار ( بار دوم اختیاری است) اجازه شرکت در امتحان پایان ترم را دارد.
آزمون غایبین و آزمون مجدد در روز ۳ تیرماه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۲۳:۰۰ همان روز برگزار می‌شود، از زبان‌آموزانی که در روز آزمون غایبین شرکت می‌نمایند نمره‌ای کسر نخواهد شد و زبان‌آموزان غایب امکان آزمون مجدد در همان روز را با پرداخت وجه مربوطه دارند.