قوانین مالی

– پيرو دستورالعمل ابلاغي اداره مركزي كانون زبان ايران، از ترم بهار 1397 واريز شهريه صرفاً اينترتي و از طريق وب سايت كانون زبان ايران به آدرس www.ilireg.ir قابل پرداخت مي باشد. لذا واريز شهريه به صورت فيش بانكي و يا حواله هاي اينترنتي ( پايا و ساتنا)، تحت هيچ شرايطي قابل پذيرش نمي باشد.
– باتوجه به عدم امكان برگشت شهريه از ترم بهار 1397، والدين و زبان آموزان محترم در زمان ثبت نام و انتخاب روز و ساعت كلاس ترم آينده خود دقت كامل را مبذول فرماييد.