بخش بزرگسال

بخش بزرگسال

زبان آموزانی که حداقل 14 سال تمام داشته باشند ویا دوره نوجوانان کانون زبان ایران را با موفقیت به پایان رسانده باشند ( قبولی سطح Reach4) می توانند در بخش بزرگسالان مشغول به تحصیل شوند.

نوع کلاسها:

 1.   عادی

دو روز درهفته(طول مدت دوره: دوماه ونیم)

 2.   فشرده

 شامل دوترم در طول هر دوره عادی که به صورت چهار روز در هفته برگزار می شود. این دوره فقط تا پایان سطح Inter3  اجرا می شود

 3.  یک روز در هفته(ویژه)

  هر دو جلسه آموزشی در یک روز برگزار می شود. این دوره مختص بزرگسالان است و فقط تا پایان سطح Pre3 اجرا می شود.

 دوره مکالمه ویژه:

 این دوره به منظور تقویت مهارت گفتاری و شنیداری علاقه مندان بالای 18 سال طراحی شده است و برای برقراری ارتباط محاوره ای در امور روزمره در محیط انگلیسی زبان بسیار مناسب است و شامل 9 سطح می باشد.

 جدول سطوح آموزشی در بخش بزرگسالان:

B3

B2

B1

Basic

El3

El2

El1

Elementary

Pre3

Pre2

Pre1

Pre-Intermediate

Inter3

Inter2

Inter1

Intermediate

High3

High2

High1

High- Intermediate

Ad3

Ad2

Ad1

Advanced