اطلاعات مرکز

نام مسوول: حسن فدایی قطبی

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*:  بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰

کد شهر: ۰۳۴

تلفن: 32452568

نشانی: میدان آزادی – بلوار شهید صدوقی (جاده تهران) – حدفاصل صدوقی 3 و 7 جنب بانک ملی

ایمیل: kh.kerman@ili.ir


* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )