پرداخت شهریه

هم اکنون امکان پرداخت شهریه ترم زمستان ۱۴۰۱ از طریق سامانه جامع قسمت پرداخت الکترونیکی دوره فراهم گردیده است .
جهت ورود به پنل کاربری از طریق سامانه جامع کانون زبان به آدرس reg.ili.ir یا سایت اصلی کانون ili.ir و انتخاب سامانه جامع میتوانید اقدام نمایید