اطلاعات مرکز

نام مسوول:مریم افشاری چگانی

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: کودکان، نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۸ – پنج شنبه ساعت ۸ تا ۱۵

کد شهر: ۰۲۶

تلفن:  ۳۲۵۴۲۹۰۰

فکس:۳۲۵۳۶۱۵۱

نشانی: عظیمیه، میدان طالقانی، خیابان سنبل، پلاک 21

ایمیل: go.karaj@ili.ir

 


* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال