اطلاعات سطح بزرگسالان

بخش انگلیسی بزرگسالان با ۵۸ سال سابقه در امر آموزش زبان، نقش مهمی در فراگیری زبان انگلیسی در کشور داشته؛ و در حال حاضر، در مراکز آموزشی (خواهران و برادران) در تهران و شهرستان ها، مسوولیت آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان را بر عهده دارد.

 

شرایط نام نویسی:

  • داشتن حداقل ۱۴ سال تمام؛
  • همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر؛
  • پرداختن هزینه آزمون ورودی تعیین سطح طبق اعلام مرکز آموزشی؛
  • شرکت در آزمون ورودی تعیین سطح؛
  • واریز شهریه مصوب کانون زبان ایران.

جهت نام نویسی نزدیک ترین مرکز آموزشی به خود را از منوی مراکز آموزشی سایت بیابید.

سطوح آموزشی
سطوح آموزشی بخش بزرگسالان در کانون زبان ایران به شرح زیر می باشد:

مقطع Basic   سطح B 1
 سطح B 2
 سطح B 3
   مقطع Elementary سطح EL 1
سطح El 2
سطح El 3
 مقطع Pre-Intermediate  سطح Pre 1
 سطح Pre 2
 سطح Pre 3
مقطع Intermediate  سطح Inter 1
 سطح Inter 2
 سطح Inter 3
 مقطع High-Intermediate  سطح High 1
 سطح High 2
 سطح High 3
مقطع Advanced
 سطح Ad 1
 سطح Ad 2
 سطح Ad 3

 

نوع کلاس ها:

کلاس های انگلیسی بزرگسالان به ۳ شیوه برگزار می گردد:

۱٫ عادی

دو روز در هفته (طول مدت دوره: دو ماه و نیم) که عبارتند از : شنبه و چهارشنبه – یکشنبه و سه شنبه – دو شنبه و پنج شنبه

۲٫ فشرده:

شامل دو ترم در طول هر دوره عادی که به صورت چهار روز در هفته ( یک جلسه در هر روز) برگزار می شود.

این دوره فقط تا پایان سطح Inter3 اجرا می شود.

۳- یک روز در هفته

که هر روز دو جلسه را شامل می شود. این دوره فقط تا پایان سطح Pre3 اجرا می شود.

ارزشیابی:

۱- ارزشیابی مستمر شامل فعالیت های کلاسی ۶۰% و آزمون کتبی پایان ترم ۴۰% از نمره کل می باشد.

۲- حداقل نمره قبولی زبان آموز در همه سطوح، ۷۵ از مبنای ۱۰۰ است، مشروط بر آن که در آزمون کتبی پایان ترم، حداقل نمره ۶۰ از مبنای ۱۰۰ کسب شده باشد.