اطلاعات مرکز

نام مسوول: امید بهادری

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا  پنج شنبه از ساعت ۱۴ تا ۲۱

کد شهر: ۰۷۷

تلفن: ۳۳۱۴۷۲۹۵

فکس: ۳۳۱۴۷۲۹۵

نشانی: خیابان معلم، بالاتر از هنرستان شهید باهنر، کانون زبان ایران

ایمیل: 


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال