اطلاعات مرکز

نام مسوول: امید بهادری

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: کودکان، نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا  پنج شنبه از ساعت ۱۴ تا ۲۱

کد شهر: ۰۷۷

تلفن: ۳۳۴۵۴۹۹۱

فکس: ۳۳۴۵۴۹۹۱

نشانی: بهمنی، بلوار شهید ماهینی، خیابان دانشجو، کوچه معرفت ۱۸


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال