اطلاعات مرکز

آدرس واحد برادران آمل
آدرس واحد خواهران

نام مسئول: محمد علی طالشی

جنسیت پذیرش: برادران ، خواهران

گروه سنی پذیرش*: کودکان، نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 الی 19

کد شهر: ۰۱۱

تلفن:  واحد خواهران ۴۴۲۹۹۷۴۰       واحد برادران ۴۴۲۲۳۳۰۲

نشانی: واحد خواهران :میدان ۱۷ شهریور ، ابتدای بلوار طالب آملی ، کوچه دریای ۹

واحد برادران :خیابان امام خمینی ، کوچه آفتاب ۵ ، روبه روی پارکینگ شهرداری

ایمیل: amol@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال