برگه نمونه

نام مسوول: امین زاده عباس

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*:  نوجوانان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۲۰ – پنج شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲

کد شهر: ۰۶۶

تلفن: ۳۲۵۲۴۵۷۰

فکس:
نشانی: تقاطع خیابان کهمان و دانش آموز، کانون فرهنگی تربیتی شهید مطهری، کانون زبان ایران

ایمیل: khoramabad@ili.ir

 


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )