اطلاعات مرکز

نام مسوول: رضا خادم آستانه

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان، بزگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱

کد شهر: ۰۳۵

تلفن: ۳۵۲۷۶۳۲۳

فکس: ۳۵۲۷۲۰۲۳

نشانی: بلوار شهید صدوقی، کوچه ۶۳ ، محل پیشین دبیرستان امام صادق (ع)


* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال