اطلاعات مرکز

نام مسوول: رضا خادم آستانه

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان، بزگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱

کد شهر: ۰۳۵

تلفن: ۳۵۲۷۷۴۲۰

فکس: ۳۵۲۷۷۴۱۰

نشانی: بلوار شهید صدوقی، جنب کوچه ۷۲، روبروی بانک ملت


* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال