دانلود فایل کتاب های درسی

با اطلاع می رساند، زبان آموزانی که هنوز موفق به دریافت کتاب درسی خود نشده اند می توانند تا تحقق این مهم، فایل کتب درسی را از لینک های مربوطه زیر دانلود فرمایند.

بزرگسالان :  http://ili.ir/books_samples/adults

نوجوانان : http://ili.ir/books_samples/Young_Adults

مفهوم حفظ و تغییر روز و ساعت

1- تغییر روز یا ساعت :

اگر برنامه کلاس سطح مورد نظر در روز یا ساعت کلاس تغییری نسبت به ترم قبل داشته باشد، زبان آموز باید در زمان تغییر روز و ساعت طبق تقویم اعلامی نسبت ثبت نام اقدام نماید.

2- حفظ روز و ساعت : 

اگر روز و ساعت کلاس در سطح مورد نظر نسبت به ترم قبل تغییر نکرده باشد، زبان آموز جهت ثبت نام باید در زمان حفظ روز و ساعت طبق تقویم اقدام نماید،به شرطی که قبل از فاینال شهریه واریز نموده باشند.

 

فیلم راهنمای شرکت در آزمون فاینال

فیلم راهنمای شرکت در آزمون فاینال بصورت اینترنتی

 

جهت دریافت فیلم آموزشی، فایل مورد نظر را از لینک بالا دانلود فرمائید.