همه‌ی نوشته‌های مرکز آموزشی میلاد

آدرس مرکز آموزشی : اراضی پایین کوه میلاد 14 پشت استخر صدف شماره تماس همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 13 الی 20 واحد برادران : 33470703 - 024 واحد خواهران : 334770702 - 024 فکس : 33470700-024