اطلاعات مرکز

نام مسوول: شهرام ساسانی

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: کودکان، نوجوانان، بزگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱۳ تا ۲۱:۰۰

کد شهر: ۰۲۴

تلفن واحد خواهران: ۳۳۴۷۰۷۰۲

تلفن واحد برادران: ۳۳۴۷۰۷۰۳

فکس: ۳۳۴۷۰۷۰۰

نشانی: اراضی پایین کوه، میلاد ۱۴، پشت استخر صدف

ایمیل: zanjan@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال