آزمون میان ترم آنلاین بزرگسالان

آزمون اینترنتی میان ترم بخش بزرگسالان برای تمامی سطوح از تاریخ شنبه 24 اردیبهشت لغایت 31 اردیبهشت ماه فعال می باشد.

 

1-دسترسي به سامانه : از طريق سايت www.ilireg.ir

2-زبان آموزان با شماره زبان آموزي و كد ملي مي توانند وارد به سامانه شوند.

3-هر زبان آموزي مي تواند فقط يكبار در ميان ترم شركت نمايد.

4-شركت در آزمون اجباري نيست و فقط به زبان آموزان توصيه مي شود جهت آمادگي و آشنايي بیشتر از امتحانات پايان ترم دراين آزمون شركت نمايند و فقط اين آزمون جنبه خود ارزيابي دارد.

5-شركت در آزمون رايگان است .