بایگانی دسته: جذب مدرس

نام نویسی اینترنتی آزمون جذب مدرس – پاییز ۱۳۹۴

کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش های انگلیسی(کودکان، نوجوانان و بزرگسالان) برگزار نماید. داوطلبان از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.

جهت بارگیری آگهی جذب مدرس اینجا کلیک کنید.