تافل

مقدمه

کلاسهای تافل کانون زبان ایران با اهداف زیر تشکیل می شود :

 • ایجاد تواناییهای زبانی لازم در متقاضیان برای موفقیت در امتحان بین المللی تافل
 • افزایش دانش زبان داوطلبان برای شرکت در امتحانات ورودی دوره کارشناسی ارشد و دکتری داخل کشور
 • تقویت دانش و مهارتهای زبانی در سایر متقاضیان

مخاطبین دوره

متقاضیان کلاسهای تافل نوعاً دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر می باشد که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاههای داخل و خارج کشور می باشد. علاوه بر این، کلاسهای مذکور مورد توجه و استفاده سایر متقاضیان که مایل به ارتقاء سطح دانش زبان انگلیسی خود میباشند نیز قرار دارد.

مشخصات دوره

دوره های آمادگی تافل IBT به صورت فشرده در سه سطح، چهار مهارت Reading, Writing, Listening, Speaking تدریس می گردد.

کلاسها هفته ای دو روز و هر روز چهار ساعت (دوجلسه متوالی) تشکیل می شود.

نحوه پذیرش زبان آموز

زبان آموزان کانون که سطح AD3 را گذرانیده اند، به شرط نداشتن وقفه تحصیلی بیش از دو ترم می توانند در کلاسهای تـافل بدون شرکت در آزمون ورودی ثبت نام نمایند، سایر متقـاضیان نیز می توانند در لیست متقـاضیان ثبت نـام و در آزمون ورودی تافل شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

شرایط و مدارک ثبت نام در آزمون ورودی

 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام

تذکر: قبول شدگان سطح AD3 کانون زبان ایران به شرط نداشتن وقفه تحصیلی بیش از دو ترم، از داشتن شرط سنی معاف می باشند.

 • پرداخت هزینه آزمون ورودی به مبلغ 850/000 ریال
 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

شهریه کلاسهای آمادگی تافل، 7/000/000 ريال می باشد.

گواهی دوره

به شرکت کنندگان در کلاسهای تافل که دروس این دوره را با موفقیت بگذرانند، گواهینامه گذراندن پایان دوره اعطا می گردد.

پاره ای از مقررات آموزشی بخش تافل

 • نمره آزمون ورودی داوطلبان هر دوره برای ثبت نام همان دوره و یا حداکثر دوره بعدی معتبر می باشد.
 • از زبان آموزانی که دو ترم متوالی در یک سطح مردود شوند برای دوره های بعدی ثبت نام بعمل نمی آید .
 • حداکثر غیبت مجاز زبان آموزان ۴ جلسه غیبت در هر ترم می باشد.
 • زبان آموزان به شرط کسب نمره قبولی می توانند یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.
 • زبان آموزانی که بیش از حد مجاز غیبت داشته باشند از شرکت در امتحان پایان ترم محروم می باشند.
 • زبان آموزانی که مردود می شوند نمی توانند از وقفه تحصیلی استفاده نمایند.
 • نمره قبولی زبان آموزان در پایان ترم ۷۰ از ۱۰۰ می باشد که ۴۰% نمره کلاسی و ۶۰% نمره امتحان پایان ترم می باشد.
 • قبول شدگان سطح AD3 کانون زبان ایران در صورت تمایل می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی در کلیه دروس سطح Ibt1 ثبت نام نمایند.