مقررات کانون زبان ایران

مقررات آموزشی و انضباطی

 

بسمه تعالی

“  مقررات آموزشی   “

– شرط سنی ورود برای متقاضیان یادگیری زبان انگلیسی در بخش بزرگسالان حداقل ۱۴ سال تمام یا پایان سال هفتم و در بخش نوجوانان حداقل ۱۱ سال تمام یا پایان سال چهارم ابتدایی و در بخش کودکان ۸ سال، پایان اول ابتدایی می باشد .

 

مراحل پذیرش متقاضیان :

۱- دریافت فرم آزمون تعیین سطح (درصورت اینکه بخواهید از ترم ابتدایی زبان یاد بگیرید نیازی به پرداخت هزینه تعیین سطح و امتحان آن نمی باشد.)

۲- پرداخت هزینه آزمون .

۳- شرکت در آزمون تعیین سطح ( شامل دو مرحله کتبی و شفاهی ) .

۴- واریز شهریه ثبت نام از طریق اینترنت به شماره حساب مربوطه .

۵- مراجعه به موقع به سایت کانون جهت انتخاب کلاس و تهیه کتاب طبق برنامه فروش کتاب.

 

آزمون ها :

نظام ارزشیابی در سطوح نوجوانان بر دو بخش مستمر کلاسی که شامل دو کوئیز با ۱۰ نمره می باشد و نمره کلاسی زبان آموز از ۶۰ می باشد که مجموع آن از ۷۰ نمره می باشد به علاوه نمره آزمون کتبی پایان ترم که از ۳۰ می باشد.

نمره قبولی زبان آموزان در سطوح نوجوانان ۷۵ از ۱۰۰ می باشد مشروط بر آنکه زبان آموز در پایان ترم در آزمون کتبی حداقل نمره ۶۰ را کسب نماید .

 

وقفه تحصیلی :

ایجاد فاصله میان دو ترم تحصیلی که پیوستگی آموزش را برهم می زند وقفه تحصیلی نامیده می شود و به سه دسته مجاز ، غیرمجاز و اجباری تقسیم می شود .

 

وقفه مجاز :

استفاده از مرخصی های مجاز و پیش بینی شده در فواصل ترم های آموزشی توسط زبان آموزان ، وقفه مجاز تحصیلی نامیده می شود که در بخش نوجوانان بشرح ذیل می باشد .

 

قبول شدگان در سطوح آموزشی سطح Run4

قبول شدگان در سطوح آموزشی Race4

قبول شدگان در سطوح آموزشی Reach4

 

وقفه غیرمجاز :

هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده فوق باشد وقفه تحصیلی غیرمجاز و یا ترک تحصیل تلقی می شود .

 

وقفه اجباری :

– در صورتیکه در یک یا چند سطح آموزشی کلاسی برای زبان آموزان ارائه نگردد ، مدیر مرکز آموزشی می تواند برای این گروه از زبان آموزان حداکثر تا ۲ دوره وقفه اجباری منظور نماید .

 

زبان آموزان انتقالی :

زبان آموزی که مایل است تحصیل خود را در ترم فعلی و یا ترم های بعدی در مرکز دیگری ادامه دهد واین امر مورد قبول مدیران مراکز آموزشی مبداء و مقصد قرار گرفته و منجر به انتقال سوابق تحصیلی قبلی وی و ثبت نام در مرکز مقصد گردد زبان آموز انتقالی نامیده می شود .

 

شرایط انتقال :

انتقال زبان آموز مشروط بر گذراندن حداقل یک ترم با موفقیت در مرکز آموزشی مبداء .

زمان انتقال تا قبل از جلسه دهم است و زبان آموز انتقالی موظف است از جلسه یازدهم تا پایان ترم را در مرکز آموزشی مقصد بگذراند.

 

مراحل انتقال :

تکمیل فرم تقاضای انتقال توسط زبان آموز و ارائه آن به دفتر مدیریت مرکز آموزشی مبدا.

استعلام از مرکز آموزشی مقصد .

مرکز آموزشی مقصد موظف است پس از مراجعه به موقع زبان آموز و بر اساس توافق انجام شده و با توجه به امکانات ، شرایط ادامه تحصیل وی را فراهم کند .

فرد متقاضی پس از شروع به تحصیل در مرکز آموزشی مقصد زبان آموز آن مرکز محسوب و از مرکز آموزشی مبداء منفک می شود .

در صورتی که شهریه زبان آموز در مرکز مبداء واریز نشده باشد ، زبان آموز ، شهریه را به حساب مرکز آموزشی مقصد واریز می نماید .

 

زبان آموز میهمان :

زبان آموزی که مایل است حداکثر چهار جلسه در یک ترم را در مرکز آموزشی دیگری دنبال نماید و این امر مورد موافقت مدیران مراکز آموزشی مبداء و مقصد قرار گیرد زبان آموز میهمان نامیده می شود  که طی حداکثر دو نامه قابل انجام است.

 

شرایط میهمان شدن :

میهمان شدن زبان آموز در طول یک ترم فقط برای دو بار یا دو مرکز مجاز می باشد .

زبان آموز مجاز نمی باشد که در یک مرکز آموزشی در یک کلاس دیگری در همان مرکز به عنوان میهمان حضور یابد .

مهمان شدن زبان آموزاز مرکزی به مرکز دیگر در محدوده یک شهر مجاز نمی باشد .

زبان آموز می تواند برای امتحان پایان ترم نیز در مرکز آموزشی دیگری میهمان شود .

 

وظایف زبان آموزان در امتحان نهائی :

حضور به موقع در جلسه امتحان و صرفا” در کلاس خود .

همراه داشتن وسایل مورد نیاز از قبیل مداد ، مدادپاک کن ، مدادتراش .

همراه نداشتن وسایل اضافی ( ساک ، کیف ، جزوه درسی ، تلفن همراه و ….. )

استفاده از مداد مشکی برای پاسخگویی به سؤالات .

علامت نزدن روی سؤالات امتحانی .

تکمیل نمودن مشخصات مندرج در پاسخنامه اعم از نام ، نام خانوادگی ، کد زمانبندی ، سطح ، نام مدرس ، شماره برگه سؤالات امتحانی و فرم

تحویل همزمان سؤالات و پاسخنامه

 

((  مقررات انضباطی  ))

حضور و غیاب:

  • زبان آموز باید بر اساس اطلاعات مندرج در کارت خود در سطح و کلاس تعیین شده حضور یابد .
  • زبان آموز به هر دلیلی در کلاسی غیر از کلاس تعیین شده حضور یابد غایب محسوب می شود
  • زبان آموز باید رأس ساعت مقرر در کلاس حاضر شود .
  • تأخیر در حضور و تعجیل در خروج موجب اختلال در کلاس می شود ، بنابراین هر ۴ جلسه تأخیر یا تعجیل تا ۱۵ دقیقه برابر یک جلسه غیبت محسوب می شود .
  • تأخیـر درحضـور و تعجیل در خروج چنانچه بیـش از ۱۵ دقیقه باشد معـادل یک جلسه غیبت محسوب می شود .
  • تعجیل در خروج از کلاس برای زبـان آموزان کمتر از ۱۸ سال فقط با هماهنـگی قبلی با مسئول مرکز یا مسئول امـور زبان آموزان و حضور پدر یا مادر زبان آموز امکان پذیر می باشد .
  • در صورتی که تعداد غیبت ها به هر دلیلی از ۴ جلسه بیشتر شود زبان آموز مجـاز به شرکت در جلسات آموزشی می باشد ولی از شرکت در آزمون پایان ترم محروم می شود .

 

وضعیت ظاهر و پوشش زبان آموزان :

– لباس زبان آموزان باید از نظر دوخت و رنگ ، ساده و متناسب با شئون یک مرکز آموزشی دولتی باشد .

– وضعیت ظاهری زبان آموزان باید متناسب با شئون یک مرکز آموزشی دولتی و فاقد هرگونه آرایش تند باشد .