آزمون تعیین سطح

زمان آزمون تعیین سطح زمستان 96:

بخش نوجوانان:

آزمون تعیین سطح  دوشنبه 96/9/20 :  

             خواهران ساعت14/30

              برادران ساعت15/30 

بخش بزرگسالان برادران :

             آزمون کتبی روز چهارشنبه 22/9/96 ساعت 17

            آزمون شفاهی روز پنجشنبه 23/9/96 ساعت 8/30صبح

ثبت نام ترم زمستان 96

 

قابل توجه زبان آموزان و اولیای گرامی :  

جهت ثبت نام ترم زمستان96 طبق تاریخهای زیرهرسه مرحله انجام پذیرد.

مرحله اول: پرداخت اینترنتی شهریه :

از 10 صبح روز چهارشنبه 01/09/96 لغایت ساعت14روز یکشنبه19/09/96

مرحله دوم:ثبت نام اینترنتی (انتخاب کلاس):

زبان آموزان هر گروه طبق برنامه اعلام شده جهت انتخاب کلاس به سایت مراجعه نمایند

مقطع زمان شروع انتخاب کلاس زمان پایان
Start شنبه25/9/96 ساعت 11 سه شنبه 28/9/96 ساعت17
Basic- Reach شنبه25/9/96 ساعت 13
Run یکشنبه 26/9/96 ساعت11
Race یکشنبه 26/9/96ساعت17
Elementary یکشنبه 26/9/96 ساعت13

مرحله سوم:پرینت کارت کلاسی پس از انتخاب کلاس

زبان آموزانی که موفق به پرداخت شهریه طبق تاریخ بالا نشده اند میتوانند در بازه زمانی دوم  از ساعت 16 روزجمعه 24/09/96 لغایت ساعت 16 روزدوشنبه27/09/96جهت پرداخت شهریه –

و از ساعت 17 روز دوشنبه 27/9/96تا ساعت17 روز  سه شنبه 28/9/96جهت انتخاب کلاس به سایت مراجعه نمایند.

 باتوجه به امکان پر شدن کلاسها توصیه می شود طبق بازه زمانی اول  مراحل ثبت نام را انجام دهید.

شروع کلاسها ترم زمستان 96 : طبق برنامه اعلام شده در کارت کلاسی کلاسها برگزار می گردد.

روزهای شنبه -چهارشنبه :          شنبه 2/10/96

روزهای یکشنبه -سه شنبه :        یک شنبه 3/10/96

روزهای دوشنبه -پنجشنبه :         دوشنبه 4/10/96