انتصاب مدیر کانون زبان ایران

دکتر مصطفی مومنی، رییس کانون زبان ایران با صدور حکمی جمشید نسودی علمداری را که پیش از این سرپرستی کانون زبان استان آذربایجان غربی را برعهده داشت به عنوان مدیر کانون زبان در این استان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، مومنی در این حکم بر در نظر گرفتن قوانین و مقررات سازمانی، ارتباط و هماهنگی کامل با ارکان کانون زبان، حفظ شأنیت همکاران و مخاطبان و توسعۀ منطقی کمی و کیفی مراکز آموزشی آن استان‌ تاکید کرده است.

گفتنی است، نسودی از سال 1371 همکاری خود را با کانون زبان ایران آغاز کرده و در بهمن ماه 1397 به سمت سرپرست کانون زبان استان آذربایجان غربی منصوب شده است.

با آرزوی توفیق روز افزون برای آن مقام محترم