بایگانی دسته: احکام و موفقیت ها

انتصاب سرپرست کانون زبان ایران استان آذربایجان غربی

جمشید نسودی مسئول هماهنگی استان طبق حکمی از جانب مدیریت محترم کانون زبان ایران جناب آقای مومنی از تاریخ 97/11/28 بعنوان سرپرست کانون زبان ایران استان آذربایجان غربی منصوب شدند.

با آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان