مرکز آموزشی گلهای سنا

نام مسئول امور زبان آموزان: میترا شفیع پور
ساعت کاری: روزهای شنبه تا پنجشنبه ازساعت ۱۶ الی۲۰
کد شهر: ۰۴۴
تلفن:۳۳۴۷۰۸۲۱
آدرس: خیابان دانشکده، نرسیده به داروخانه دکتر طاهری، مدرسه غیر انتفاعی گلهای سنا
مقطع سنی و جنسیت: کودکان و نوجوانان و بزرگسالان خواهر