مرکز آموزشی بهشتی

نام مسئول امور زبان آموزان: لیلا سلیمانی
ساعت کاری: روزهای شنبه تا پنجشنبه ازساعت ۱۶ الی۲۰
کد شهر: ۰۴۴
تلفن: ۳۳۴۸۴۵۸۷ , ۳۲۲۳۳۴۲۴
آدرس: خیابان رسالت، خیابان اورژانس
مقطع سنی و جنسیت: نوجوانان و خواهر – برادر