مرکز آموزشی استادان

نام مسئول امور زبان آموزان: آزیتا اصلانی
ساعت کاری: روزهای شنبه تا پنجشنبه ازساعت ۱۳ الی۲۰
کد شهر: ۰۴۴
تلفن: ۳۳۴۴۴۳۸۹
آدرس: خیابان استادان، کوی نسترن
مقطع سنی و جنسیت: نوجوانان – خواهر و کودکان – خواهر و برادر