اطلاعات مرکز

نام مسوول: فروغ صمدی

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان،کودکان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۳ تا ۲۰

کد شهر: ۰۴۴

تلفن: ۳۳۴۸۴۵۸۸، ۳۲۲۴۰۸۴۷

فکس: ۳۳۴۸۵۲۳۸

نشانی: خیابان شهرچایی، خیابان دفاع مقدس، پشت خیابان تختی، اول کوی دوم

ایمیل: pa.orumie@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال