جلسه توجیهی فاینال مدرسان بزرگسالان مرکز آموزشی آزادگان

جلسه توجیهی فاینال برای مدرسان بخش بزرگسالان با حضور جمشید نسودی سرپرست محترم کانون زبان ایران و  خانم قاسمی مسئول محترم مرکز آموزشی آزادگان روز دوشنبه مورخه 97/11/06 در مرکز آموزشی آزادگان برگزار گردید.

جلسه توجیهی فاینال مدرسان نوجوانان مرکز پرهیزکار

جلسه توجیهی فاینال برای مدرسان مرکز آموزشی پرهیزکار با حضور جمشید نسودی سرپرست کانون زبان ایران  و مسئول محترم مرکز آموزشی پرهیزکار خانم صمدی روز پنجشنبه مورخه 97/11/9 در مرکز پرهیزکار ارومیه برگزار گردید.

جلسه همایش کارکنان ترم زمستان 97

همایش کارکنان مراکز آموزشی ارومیه با حضور جناب آقای دکتر زاهدی مدیرکل محترم کانون پرورش فکری استان آذربایجان غربی و همراهان ایشان و آقای نسودی سرپرست محترم کانون زبان ایران و مسئولین محترم مراکز آموزشی کانون زبان روز یکشنبه مورخه 97/11/5 ساعت 9 صبح در مرکز آموزشی دانش برگزار گردید.

انتصاب سرپرست کانون زبان ایران استان آذربایجان غربی

جمشید نسودی مسئول هماهنگی استان طبق حکمی از جانب مدیریت محترم کانون زبان ایران جناب آقای مومنی از تاریخ 97/11/28 بعنوان سرپرست کانون زبان ایران استان آذربایجان غربی منصوب شدند.

با آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان