بایگانی دسته: کنسلی و جبرانی

اطلاعیه جبرانی روز جمعه

با سلام به اطلاع زبان آموزان کلاسهای صبح روزهای دوشنبه پنجشنبه آقای حسن زاده می رساند جبرانی این زبان آموزان روز شنبه 5 مرداد به شرح زیر اعلام می گردد:

EL3 ساعت 9 صبح تا 10:45 و Run4 ساعت 11 الی 12:30

اطلاعیه تعطیلی

بدینوسیله به اطلاع مدرسان ، اولیاء و زبان آموزان گرامی می رساند طبق تقویم ترمی بهار1398 روزهای سه شنبه 14 خرداد ،چهارشنبه 15 خرداد و پنج شنبه 16 خرداد کلیه کلاس های کانون زبان ایران تعطیل و جبرانی ندارد.

اطلاعیه ساعات کلاسی بعد از ماه رمضان

بدینوسیله به اطلاع مدرسان و زبان آموزان گرامی مرکز دانش میرساند بعد از ماه مبارک رمضان کلاس ها در همان ساعات قبلی به شرح زیر شروع میگردد.

ساعت اول    14:45     الی 16:30

ساعت دوم    16:45     الی 18:30

ساعت سوم    18:45     الی 20:30