اطلاعات مرکز

نام مسوول: شهرام دیوان بکی

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*: بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری:  شنبه تا پنج شنبه ساعت ۸ تا ۲۰

کد شهر: ۰۴۴

تلفن: ۳۲۲۲۵۱۱۰، ۳۲۲۳۹۳۵۶

فکس: ۳۲۲۲۵۱۱۰

نشانی: خیابان دانش یک، پلاک ۲۷

ایمیل: da.orumie@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال