برگزاری آزمون جذب مدرس سراسری (تابستان 98)

آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران همزمانبا سراسر کشور در استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه در روز جمعه 1398/06/01 با حضور 99 داوطلب در بخشهای انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی و عربی برای تامین کادر آموزشی شهرهای سلماس ، خوی ، مهاباد ، بوکان و همچنین راه اندازی مراکز جدید در شهرهای میاندوآب و شاهین دژ برگزار گردید که مورد بازدید آقای دکتر زاهدی مدیر کل محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی قرار گرفت.