اطلاعیه ثبت نام داوطلبان جدیدالورود ترم پائیز۹۶

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان جدید و وقفه ای غیر مجاز میرساند امتحان تعیین سطح روز جمعه ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

جهت دریافت فرم تعیین سطح از چهارشنبه ۹۶/۶/۱ ساعت ۱۳ الی ۲۰ همراه با کپی شناسنامه به آمورزبان آموزان مراجعه نمایند. هزینه امتحان تعیین سطح مبلغ ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد که بصورت اینترنتی پرداخت می گردد.

گروه سنی نوجوانان : پایان چهارم تا پایان ششم

گروه سنی بزرگسالان : پایان هفتم به بالا

آدرس مرکز دانش : خیابان دانش یک پلاک ۲۷ کانون زبان ایران

تلفن : ۳۲۲۲۵۱۱۰-۳۲۲۳۹۳۵۶