کانون زبان ایران از 98/12/24 و در ایام نوروز تعطیل    می باشد.

پرداخت اینترنتی شهریه بهار99 : از 99/1/2

ثبت نام اینترنتی بهار 99 : از 99/1/6

شروع کلاس های ترم بهار 99 :از 99/1/23

آدرس سایت زبان آموزی کانون زبان ایران :ilireg.ir

آدرس سایت خبری کانون زبان ایران : ili.ir

اینستاگرام کانون زبان ایران : ili_insta