پرداخت شهریه ترم پاییز ۱۳۹۶

پرداخت شهریه ترم تابستان ۹۶

بازه زمانی اول: از ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۳۹۶/۶/۴ شروع و تا ۱۳۹۶/۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ ادامه دارد

بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۶مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ شروع و تا ۱۳۹۶/۷/۸ ساعت ۱۲:۰۰ ادامه دارد

ثبت نام سری جدید دوره مکالمه ویژه مخصوص بزرگسال

کانون زبان ایران مرکز آموزشی تنکابن( خواهران – برادران)

ویژگیها:

نام دوره :  ACT

مدت دوره :  ۱۰ ترم

سن پذیرش :  ۱۵ سال به بالا

شرایط پذیرش: آزمون ورودی با توانائی B3 به بالا

مدرک: صدور گواهی معتبر در پایان دوره

تلفن های تماس :     ۳-۵۴۲۳۴۹۱۱ – ۰۱۱    خواهران

                              ۵۴۲۲۲۳۲۵ – ۰۱۱     برادران