بایگانی دسته: سایر نوشته ها

اطلاعیه توزیع کتب آموزشی

 

خرید کتب آموزشی و کمک آموزشی بصورت اینترنتی می باشد و توزیع آن در روز شروع ترم ” مندرج در کارت کلاسی زبان آموز ” در مرکز آموزشی انجام می گردد .

جهت جلوگیری از ازدحام و عدم ایجاد تداخل با جلسه کلاس ، توزیع کتب خریداری شده از ساعت 10:30 دقیقه صبح روز های شروع ترم در مرکز آموزشی انجام می گردد.

به زبان آموزان توصیه می شود جهت تسریع در تحویل کتاب ، کارت کلاسی خود را به همراه داشته باشند .

راهنمای واریز شهریه و انتخاب کلاس ترم پاییز 1398

 

اطلاعیه ثبت نام ترم پاییز 98

–   واریز شهریه از روز دوشنبه مورخ 98/06/11  با ورود به سامانه واریز شهریه قابل انجام می باشد .

–  انتخاب کلاس زبان آموزان ورودی جدید ، زبان آموزان تعیین سطح شده و زبان آموزان دارای مرخصی تحصیلی  بصورت اینترنتی ” پس از انجام واریز شهریه  ”  از روز جمعه مورخ 98/06/29 ساعت 16 عصر لغایت روز یکشنبه مورخ 98/06/31 تا ساعت 24 بصورت اینترنتی از طریق سایت www.ilireg.ir  امکان پذیر خواهد بود .

–  واریز شهریه به منزله ثبت نام نمی باشد و زبان آموزان می بایست بعد از انجام عملیات واریز شهریه ، در زمان تعیین شده فوق نسبت به تعیین روز و ساعت کلاس از طریق سایت  www.ilireg.ir   اقدام نموده و پرینت کارت کلاسی خود را دریافت کرده و یا در گوشی همراه خود ذخیره نمایند و در روز شروع ترم همراه داشته باشند .

–  ثبت نام زبان آموزان جاری مرکز آموزشی شهرک غرب واحد برادران طبق جدول ذیل و در دو بازه زمانی حفظ روز و ساعت و تغییر روز و ساعت امکان پذیر می باشد . لازم به ذکر است اولویت ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و در زمان ثبت نام حضوری پذیرش بر اساس امکانات مرکز و ساعات کلاسی دارای ظرفیت انجام می گردد .

تذکر : خرید کتاب فقط بصورت اینترنتی از طریق سایت قابل انجام است .