اخبار بایگانی شده ترم زمستان 98

 

–  تعطیلی پنج شنبه 98/11/10

2  –  جبرانی کلاس خانم بنی اسدی

جلسه دیدار با اولیاء ترم زمستان 98

 

–  کلاس جبرانی آقای فرج زاده Race1

–  کنسل شدن کلاس های “روز های فرد” آقای فرج زاده

 

جبرانی کلاس های Race4 و Run1 خانم بنی اسدی

 

–  جبرانی کلاس های روز های دوشنبه / پنج شنبه

 

–  ثبت نام ترم زمستان 98

 

شهادت سردار قاسم سلیمانی و عدم تشکیل کلاس ها

 

 

10 تقویم ترم زمستان 98