مرحله دوم پرداخت اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶

قابل توجه زبان آموزان محترم:

 سایت واریز اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶ در مرحله دوم از ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ تا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ فعال  می باشد.

آدرس سایت :    www.ilireg.ir  

اطلاعیه تعطیلی و کلاس جبرانی

قابل توجه زبان آموزان محترم:

به اطلاع می رساند  کلاسهای روزهای فرد(یکشنبه و سه شنبه ) روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ تعطیل می باشد. ضمنا” کلاسهای روزهای زوج (شنبه و چهارشنبه) روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ کلاس جبرانی دارند.

اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶

قابل توجه زبان آموزان محترم:

 سایت واریز اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۴ تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۰۶/۱۹ فعال می باشد.

آدرس سایت:  www.ilireg.ir

مرحله دوم واریز اینترنتی شهریه ترم تابستان ۹۶

قابل توجه زبان آموزان محترم:

سایت پرداخت اینترنتی شهریه در مرحله دوم از ساعت ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۱ لغایت ساعت ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۶ فعال                        می باشد.

پرداخت اینترنتی شهریه ترم تابستان ۹۶

قابل توجه زبان آموزان محترم:

سایت واریز شهریه اینترنتی ترم تابستان ۹۶ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۶  لغایت ساعت ۱۴ عصر روز یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸  فعال         می باشد.

آدرس سایت: www.ilireg.ir