اطلاعیه مرحله دوم پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 96

قابل توجه زبان آموزان محترم:

سایت واریز اینترنتی شهریه ترم زمستان در مرحله دوم از ساعت 16 روز جمعه مورخ 96/09/24 لغایت ساعت 18 روز    سه شنبه 96/09/28 فعال         می باشد.

آدرس سایت: www.ilireg.ir

اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 96

قابل توجه زبان آموزان محترم:

 سایت واریز اینترنتی شهریه ترم زمستان 96 از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 96/09/19 فعال می باشد.

 آدرس سایت اینترنتی: www.ilireg.ir

مرحله دوم پرداخت اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶

قابل توجه زبان آموزان محترم:

 سایت واریز اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶ در مرحله دوم از ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ تا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ فعال  می باشد.

آدرس سایت :    www.ilireg.ir  

اطلاعیه تعطیلی و کلاس جبرانی

قابل توجه زبان آموزان محترم:

به اطلاع می رساند  کلاسهای روزهای فرد(یکشنبه و سه شنبه ) روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ تعطیل می باشد. ضمنا” کلاسهای روزهای زوج (شنبه و چهارشنبه) روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ کلاس جبرانی دارند.

اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶

قابل توجه زبان آموزان محترم:

 سایت واریز اینترنتی شهریه ترم پاییز ۹۶ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۴ تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۰۶/۱۹ فعال می باشد.

آدرس سایت:  www.ilireg.ir