اطلاعیه مرحله دوم واریز اینترنتی شهریه ترم بهار 97

قابل توجه زبان آموزان محترم:

سایت واریز اینترنتی شهریه در مرحله دوم از ساعت 12 روز جمعه مورخ 96/12/18 لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 فعال می باشد.

آدرس سایت اینترنتی: www.ilireg.ir