اطلاعات مرکز

نام مسوول: اعظم علیپور

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: کودکان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 تا 20 و پنج شنبه از ساعت ساعت 8 تا 14

کد شهر: ۰۲۱

تلفن: ۷۷۱۹۷۶۲۰

فکس:۷۷۴۹۶۴۱۹

نشانی: جانبازان غربی، بین بختیاری و سمنگان، مدرسه پیام نبوت

ایمیل: 


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال