بایگانی دسته: نام نویسی

تمدید زمان پرداخت اینترنتی شهریه

قابل توجه زبان آموزان و والدین گرامی
زبان آموزانی که در تاریخ های اعلام شده موفق به پرداخت
اینترنتی شهریه نشده اند می تواننداز تاریخ ۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶
به بعد تا تاریخ ۹۴/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴ به سایت www.ilireg.ir
مراجعه در قسمت پرداخت اینترنتی شهریه اقدام به
پرداخت نمایند.