آزمون اینترنتی میان ترم بزرگسال تابستان97

قابل توجه زبان آموزان عزیز

به اطلاع می­رساند کلیه زبان آموزان بخش بزرگسال می توانند در آزمون اینترنتی میان ترم تابستان97 شرکت نمایند. جهت شرکت در آزمون از تاریخ 97/05/20الی 97/05/27به سایت کانون زبان مراجعه فرمایید.

www.ilireg.ir