واریز شهریه ترم تابستان 98 آغاز شد…

      واریز شهریه ترم تابستان 1398 از روز          سه شنبه 1398/3/21 الی روز شنبه     1398/4/8 می باشد.

جهت پرداخت به سایت کانون زبان ایران به نشانی ilireg.ir ، ستون دوم ، ورود به سامانه متمرکز ، استان تهران مراجعه کرده و با وارد کردن شماره زبان آموزی و کد ملی نسبت به پرداخت اقدام نمایید.

ثبت نام گروه سنی کودکان در ترم تابستان 98

مرکز آموزشی حجاب 2 در ترم تابستان 98 کلاس های گروه سنی کودک را برگزار می نماید.

دختران و پسران 7 تا 10 سال جهت رزرو و ثبت نام می توانند از شنبه تا چهارشنبه

از ساعت 12 الی 20 به این مرکز مراجعه نمایند.

تلفن تماس :88971348

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان حجاب – داخل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان