اطلاعیه در خصوص آزمون آنلاین

زبان آموزان و والدین محترم

ضمن عرض پوزش از شرایط ایجاد شده برای زبان آموزان فاینال آنلاین ، به استحضار        می رساند آن دسته از عزیزانی که به هر دلیلی موفق به انجام آزمون آنلاین خود نشده اند ، از تاریخ 1397/12/18  لغایت 1397/12/24 می توانند در این آزمون شرکت نمایند.

چنانچه برفرض محال در تاریخ مجدد نیز مشکل برطرف نشد ، کانون زبان ایران برای فاینال عزیزان تصمیم گیری خواهد کرد.

با تشکر مرکز آموزشی حجاب 2