اطلاع رسانی در خصوص واریز شهریه و ثبت نام

قابل توجه زبان آموزان و اولیاء گرامی:

زبان آموزان پس از واریز شهریه، از قسمت بررسی پرداخت های ناموفق، می توانند نسبت به پرداخت خود مطمئن شوند .

به زبان آموزان عزیز توصیه می شود حداقل 24 ساعت پیش از اقدام به ثبت نام اینترنتی پرداخت شهریه خود را انجام دهند.

جهت جلوگیری از مشکل تحویل کتاب، به زبان آموزان انتقالی توصیه می شود پس از اطمینان از انجام انتقال ، نسبت به خرید کتاب اقدام نمایند. بدین ترتیب محل تحویل کتاب مرکز مقصد خواهد بود.

زبان­ آموزانی که جهت ترم بهار 98 ملزم به تهیه کتاب می­باشند، بعد از انتخاب روز و ساعت کلاسی ، اقدام به خرید کتاب نمایند و جهت دریافت کتاب یک ساعت قبل از شروع کلاس به همراه شماره زبان آموزی به مرکز مراجعه نمایند.