تعطیلی های پیش بینی نشده

قابل توجه والدین گرامی:

به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران بنا به بخشنامه جدیدی که از سوی کانون زبان ایران اعلام گردیده است مقرر شد هرگاه ادارات دولتی از سوی دولت و یا استانداری ها تعطیل اعلام گردید مراکز کانون زبان ایران نیز تعطیل خواهد شد.
در غیر اینصورت زبان آموزان می توانند از غیبت های مجاز خود استفاده نمایند .بنابراین تعطیلی مدارس ویا مواردی اضافه بر تقویم ترمی کانون زبان منجر به تعطیلی مراکز نمی گردد.

راه اندازی بخش نوجوانان در ترم زمستان 96

مژده مژده مژده                     مژده مژده مژده

قابل توجه زبان آموزان از ترم زمستان 96 راه اندازی بخش نوجوانان در شعبه میدان هروی انجام خواهد شد.
متقاضیان باشناسنامه در روزسه شنبه مورخ 96/09/28 از ساعت 13 الی 19 بعدظهر مراجعه فرمایند.

زمانبندی ثبت نام اینتر نتی ترم زمستان 96 به منظور تغییر روزوساعت کلاس

قابل توجه والدین گرامی:

زبان اموزانی که موفق به ثبت نام روز وساعت کلاس نشده اند:
شنبه96/09/25 از ساعت 11 صبح شروع وتا پایان روزسه شنبه96/09/28 17 بعدظهر می توانند روزوساعت کلاس زبان آموزان را در سایت کانون زبان ایران به آدرس www.ilireg.ir ثبت نمایند.

زبان آموزانی که موفق به پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 96 نشده اند

قابل توجه والدین گرامی:

بازه زمانی دوم پرداخت شهریه ترم زمستان96 به منظور تغییر روزوساعت کلاس:***سامانه از ساعت 16 روز جمعه مورخ  96/09/24لغایت ساعت 12 روزسه شنبه 96/10/12 فعال میباشد****