اطلاعیه فوری آزمون آنلاین نوجوانان

به اطلاع تمامی زبان اموزان عزیز کانون زبان ایران درهمه مقاطع می رساند که مهلت شرکت در آزمون ها آنلاین تامورخ 1397/12/24 تمدید شده است ، از این رو برای انجام آزمون از عجله و شتاب بپرهیزید و در فرصت روزهای آتی به آن امر اهتمام فرمایید.