کلاس جبرانی

قابل توجه والدین گرامی:
کلاسهای روزهای شنبه - چهارشنبه خانم موحدوخانم دولت آبادی وخانم منصوری که قبلا کنسل کرده بودن در روز دوشنبه مورخ 97/06/05 همان ساعتی که زبان آموزها کلاس داشتن برگزار میگردد.