جلسه والدین گروه کودکان

قابل توجه والدین گرامی:
جلسه والدین روزهای شنبه - چهارشنبه در روز شنبه مورخ 97/05/13 و روزهای یکشنبه - سه شنبه در روز سه شنبه مورخ 97/05/16 برگزار میشود.
جلسه اولیاء برای ملاقات والدین با مدرس دریافت کارنامه و اطلاع از وضعیت درسی فرزندتان می باشد . حضور یکی از والدین دراین جلسه الزامیست. وروز ملاقات با اولیاء زبان آموزان کلاس آموزشی ندارند.
لطفا زبان آموزان را همراه خود نیاورید.