اطلاعیه تعطیلی روز یکشنبه

به اطلاع والدین محترم زبان آموزان می رساند طبق تقویم ترمی تابستان97 کلیه کلاس های کانون زبان ایران (مرکز میدان هروی) در روز یکشنبه مورخ 97/04/31 تشکیل نمی شود. واین تعطیلی جبرانی ندارد.