اطلاعيه مهم

زبان آموزان عزيز كانون زبان ايران
باسلام واحترام:

چنانچه مي دانيد بهترين راه پيشگيري از آسيب بيماري هاي واگيردار(همچون آنفولانزا، كرونا…) توجه به به بهداشت فردي وتفويت سيستم ايمني بدن است . همچنين ويروس كرونا طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني از آنفولانزا ( كه درسال جاري بسياري از مردم دنيا رادرگير خودكرد) خطرناك تَر نيست و آمار ابتلاي به ويروس كرونا دركودكان و نوجوانان كمتر از ١٠ سال ،صفربوده و نوجوانان زير ٤٠ سال، ٢ در هزار مي باشد ؛ اين موارد اندك نيزبه دليل بيماري هاي زمينه اي ديگر بوده كه ابتلا به كرونا راخطرآفرين كرده است.

بااين أوصاف وعلي رغم اينكه براساس اطلاعات منتشرشده سازمان بهداشتي جهاني ، كرونا جامعه زيرسن  ٤٠ سال راتهديد نمي كند، كانون زبان ايران درراستاي احترام بِه خواست زبان آموزان وخانواده هاي ايشان اقتضاءات جوي حاكم بر جامعه ،تدابير زير رادر نظر گرفته است .

الف ( گروه هاي انگليسي )

الف . ١- غيبت زبان آموزان درجلسات اسفند ماه مجاز تلقي ميشود وعدم شركت اين عزيزان در كلاس ها بلا اشكال است.

الف.٢- فيلم آموزشي جلسات باقيمانده بِه صورت آموزش فشرده از مورخ ٨ اسفند درسايت كانون زبان به آدرس ili.ir و ilireg.ir بارگذاري شده وامكان دانلود ، مشاهده وبهرمندي از آن براي همه عزيزان زبان آموز فراهم است.

الف.٣- لينك دوره آموزش مجازي ( Lms) درسايت ili.ir داير مي باشد و تمامي زبان آموزان گروه جوان وبزرگسال انگليسي ترم جاري ميتوانند به صورت اختياري با ٧٠ درصد تخفيف از آموزش هاي آن به صورت برخط وغيرحضوري بهره ببرند.  ( بِه جز دوره هاي Advancedو High Intermediate)

ب ) گروه هاي غيرانگليسي

ب. ١- غيبت همه زبان آموزان در جلسه ٤ اسفندماه مجاز تلقي مي شود وعدم شركت اين عزيزان  در كلاس ها بلا اشكال است .

ب.٢- كلاس هاي غير انگليسي بِه صورت غيرحضوري ازطريق گروه هاي واتساپي براي جلسات باقي مانده برگزار مي شود.

همچنين تاكيد مي شود كه تمامي آزمون هاي آنلاين بِه صورت غيرحضوري طبق برنامه آموزشي ترم جاري ازمورخ ١٦ اسفند برگزار مي شود والبته تمامي آزمون هاي كتبي درسطوح مربوطه ( اعم از انگليسي وغير انگليسي ) در مورخ ١٧ فروردين ٩٩ ساعت ١٧ برگزار مي شود.

سلامتي وآرامش خانواده بزرگ كانون زبان آرزوي هميشگي ماست.

كانون زبان ايران

تشکیل نشدن کلاس های روز پنجشنبه

قابل توجه والدین گرامی:
به استحضار میرساند طبق تقویم ترمی کانون زبان ایران کلیه کلاسهای آموزشی مرکز میدان هروی در روز پنجشنبه مورخ98/11/10 تعطیل میباشد.واین تعطیلی جبرانی ندارد.