اطلاعیه معرفی مرکزآموزشی ستارخان

کانون زبان ایران  – واحد ستارخان

وابسته به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان گروه نوجوانان(برادران – خواهران) ازمتقاضیان رده سنی ۱۰ تا ۱۴ سال برای دوره بهار – ۹۶  ثبت نام به عمل می آورد.

جهت تشکیل پرونده ازروز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ لغایت ۹۵/۱۲/۲۲ ازساعت ۱۵ الی ۱۷ با به همراه داشتن اصل یا کپی شناسنامه و۱۸۰۰۰۰ ریال وجه نقد به آدرس ذبل مراجعه فرمائید.

تلفن :۴۴۳۸۹۲۷۰

پل ستارخان خ پاک شمالی بلوار سازمان آب روبه روی پارک شاهین دبیرستان خاتم النبیین(ص)