تعطیلی کلیه کلاسها در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۴

به اطلاع کلیه والدین محترم زبان آموزان می رساند بر اساس خبر اعلام شده از سوی دبیر هیئت دولت مبنی بر تعطیلی تمامی دستگاههای دولتی و نهادی های عمومی ، کلیه مراکز آموزشی کانون زبان ایران در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۴ تعطیل می باشد.جلسه جبرانی کلاسها کتباً به زبان آموزان اعلام خواهد شد.

مرکز آموزشی تهرانپارس کودک