سطوح نوجوانان

آشنایی با بخش انگلیسی

نوجوانان

کانون زبان ایران

گروه نوجوانان کانون زبان ایران
در سال ۱۳۷۱ با هدف آموزش زبان انگلیسی
به زبان آموزان گروه سنی نوجوان از ۱۰ تا ۱۳ سال تاسیس شد.

 

a (1)